Izba Cywilna Biuletyn Sądu Najwyższego nr 4/2019

Zapraszamy do zapoznania się z Biuletynem Izby Cywilnej Sądu Najwyższego 4/2019.  W numerze z kwietnia 2019 r. na szczególną uwagę, moim subiektywnym zdaniem, zasługują:  1. uchwała Sądu Najwyższego (7) z 19 marca 2019 r., III CZP 80/19: Do ustalania wysokości wynagrodzenia należnego świadczenio- dawcy, który zawarł umowę o udzielenie świadczenia opieki zdro- wotnej, za świadczenie ponadlimitowe wykonane w stanie nagłym nie Read more about Izba Cywilna Biuletyn Sądu Najwyższego nr 4/2019[…]