Izba Cywilna Biuletyn Sądu Najwyższego nr 4/2019

Zapraszamy do zapoznania się z Biuletynem Izby Cywilnej Sądu Najwyższego 4/2019.  W numerze z kwietnia 2019 r. na szczególną uwagę, moim subiektywnym zdaniem, zasługują:  1. uchwała Sądu Najwyższego (7) z 19 marca 2019 r., III CZP 80/19: Do ustalania wysokości wynagrodzenia należnego świadczenio- dawcy, który zawarł umowę o udzielenie świadczenia opieki zdro- wotnej, za świadczenie ponadlimitowe wykonane w stanie nagłym nie Read more about Izba Cywilna Biuletyn Sądu Najwyższego nr 4/2019[…]

Izba Cywilna Biuletyn Sądu Najwyższego nr 3/2019

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszym Biuletynem. W numerze z marca 2019 r. na szczególną uwagę, moim subiektywnym zdaniem, zasługują: 1. uchwała składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z 27 lutego 2019 r., III CZP 30/18: Artykuł 618 § 3 k.p.c. nie wyłącza dochodzenia między małżonkami roszczenia o zwrot kwoty zobowiązania zabezpieczonego hipoteką, spłaconego przez jednego z Read more about Izba Cywilna Biuletyn Sądu Najwyższego nr 3/2019[…]